Tests i folkeskolen er skyld i elevers manglende kreativitet

Vi er på opdagelse. På opdagelse i legepladsens høje træer og lave buske. Vi leder ikke efter en skat, eller plukke blade, der skal analyseres, bestemmes og sættes i et skema. Vi er på jagt efter noget andet. En skat, jo, men af den slags, der er frit tilgængelig for os alle, men som vi oftest glemmer at se. Vi er på opdagelse efter naturens skatte.

Lige nu, er det de smukke efterårsblade i størrelser, former og farver, som kun naturen kan lave, vi leder efter.

“Se, det ligner et hjerte”!, råber en dreng, der kommer løbende hen til mig. Drenge og piger flokkes om ham, og spørger hvor der er flere.

“Se!, den her kan bruges som snabel!” siger en anden dreng, og også han skal vise hvor han fandt det.

Vi er i 2. klasse i en folkeskole, og vi har natur og teknologi. Eleverne har lært om træerne på skolen, og som afslutning, fundet smukke blade, til deres egne land-art blad-dyr. For vi har også håndværk og design fordi vi ønsker at styrke elevernes praktiske og kreative faglighed. Allerede i indskolingen. Baggrunden for det er, at vi oplever at mange elever har svært ved at arbejde med deres hænder, når de starter med deres første håndværk og design timer i 4. klasse. Mange har også svært ved at tænke selvstændigt og kreativt. Vi har derfor en ekstra stor opgave i, at lære eleverne at bruge deres hænder og tænke kreativitet. Og derfor er vi på skattejagt efter smukke halvvisne blade.

I en artikel på politiken.dk’s debat side, fra d. 26. november, beskriver professor Kirsten Drotner, hvordan kreativiteten er på vej ud af folkeskolen, og hvilke konsekvenser det kan have. Hun mener at tests som PISA har en del af ansvaret for det, fordi vi skal måle og dokumentere elevernes progression. Nogen har bare glemt, at Danmark er et innovations-samfund, hvor vi skal leve at finde på. Sådan nogle mennesker skaber man ikke ved tests. I folkeskolen oplever jeg, at flere kolleger fravælger en kreativ opgave i dansk, fordi der ikke er tid til den. I stedet prioriteres det, at lære eleverne dét, der skal testes i. Jeg er imod denne udvikling, men ser til tider mig selv fanget i den.

Derfor er det en befrielse, at en kvinde som Kirsten Drotner prøver at skabe en debat. En debat, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvor folkeskolen er på vej hen. Et opråb fra Drotner, som jeg håber når langt. Så langt som til skolechefer og politikere langt fra folkeskolen.

Imens må vi lærere ikke glemme kreativiteten i alle fag. Vi skal lære eleverne at læring ikke kun sker ved at læse i en bog. Det sker også ved at se på et blad. Se dets muligheder og udnytte dem i en kreativ proces.

Kommentarer