Fremtidens skole behøver ingen lærere

Omfattende lærermangel i hele landet. Hver 10. lærere i folkeskolen har ingen læreruddannelse. Flere timer dækkes af vikarer, der kommer lige fra gymnasiet. Pædagoger bruges til at varetage undervisning.

Problemet skyldes dog ikke, at der ikke er lærere nok, men derimod at mange lærere vælger folkeskolen fra på grund af dårlige arbejdsvilkår, mener Anders Bondo Christensen, som henviser til, at 17.000 lærere har valgt at arbejde uden for folkeskolen. Arbejdsmiljøet skræmmer lærerne væk.

Men bare rolig det er del af planen. I Fremtidens skole behøver du ikke længere en læreruddannelse for at kunne ”undervise” i Folkeskolen. Med et rask lille kursus i brug af Meebook og med adgang til flere læringsportaler med færdigsyet årsplaner og undervisningsforløb, så behøver du ingen faglig, pædagogisk eller didaktisk viden. Du kan så og sige komme direkte ind fra gaden, tænde for smartboardet og så er undervisningen i gang. Er du god til at klikke og scrolle, kan du holde undervisningen kørende længe. Bagefter kan eleverne selv klikke rundt på deres Ipad. Så er eleverne pacificeret og klassen er uden konflikter. Underviser du i natur og teknologi, så glem alt om at tage ud i den virkelige natur.  Naturen er nemmere og flottere på smartboard. Slagtning af geder stoppede, da forberedelse af kvalificeret undervisning blev umoderne.

Resten af skoleåret skal du blot teste eleverne i de nationale test. Både de frivillige og de obligatoriske, så går der tid med det. Klarer de sig dårligt, så træner du dem bare i testene. Tag dig ikke af, at eleverne føler sig dumme, hvis testen er gået dårlig. Det er meningen.

Forældresamarbejde det skal du ikke bruge tid på. Tid til samarbejde af enhver art, er der ingen fremtid i. Eleverne laver deres egen elevplan på Meebook. De måler selv, om de er blevet ”så dygtige som de kan”. Med NemID kan forældrene klikke sig frem på Meebook, og ”nemt overskue” og holde øje med hvordan det går med guldklumpen.

Det er måske sat på spidsen, men tallene for lærerflugt og flere uuddannede i folkeskolen taler for sig selv.

Folkeskolen er blevet en skole, hvor kvalitet i undervisningen er blevet saneret ud af skemaet. Hvor forberedelsestid er reduceret til ekspedition af det mest presserende, som mails til forældre, skoleudtalelser, underretninger og et overfladisk kig på næste dags undervisning. Det er svært at se, hvordan vi skal kunne løfte eleverne en helt klassetrin, skolereformens kongstanke, hvis forberedelse af undervisning diskvalificeres.

TID til lærernes forberedelse – er en investering i dit barns fremtid.

 

 

Kommentarer