Har du set min arbejdsglæde?

I sin nytårstale bedyrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at offentlige ansatte skal have større frihed til at gøre det, de brænder for. At de skal bruge deres faglighed – hjælpe andre mennesker. Færre regler, mindre kontrol, siger han. Det lyder lovende, men hvordan skal det fremadrettet praktiseres? Konflikten har hidtil bestået i, at der er et misforhold mellem de krav regeringen stiller, og hvad vi reelt kan præstere, når tid og mængden af arbejdsopgaver ikke slår til. Det påvirker arbejdsglæden.

Der er noget galt, når 5180 lærere har forladt folkeskolen fra august 2015 til august 2016. Taler vi statistik er det iflg Kommunernes og regionernes løndatakontor 25 % flere end før reformen. Vores arbejdsliv fylder en del, og vi skal trives på vores arbejdsplads. Vi skal have arbejdsglæden tilbage. Udfordringen ligger i vores arbejdstid og mængden af opgaver. For lærerne er hindringen Lov 409.

Min arbejdstid er afgrænset til 40 timer om ugen. Førhen var jeg lærer i de timer, jeg ikke sov. Nu arbejder jeg, ligesom de fleste andre faggrupper et fast antal timer ugentligt. Altså styret af tid. Som resten af samfundet, hvor deadlines og effektivitet er det bærende element i arbejdslivet. Det er en udfordring for kreativiteten, forberedelse og her og nu-opgaver, som ofte står i første række.

Inden jeg hver dag går hjem fra mit arbejde, har jeg brug for at sidde stille og roligt ved mit arbejdsbord i teamrummet. Dagens oplevelser skal rystes på plads og placeres et sted, inden jeg går hjem. Måske har jeg en god ide til undervisningen, jeg må forfølge. Måske har jeg et barn i tankerne, hvis skæbne ligger i mine hænder og kræver et opkald eller i yderste konsekvens; en underretning. Førhen tænkte jeg ikke så meget over det. Her tog jeg mit arbejde med hjem. Over en kop kaffen, når familien var gået til ro. Nu må jeg ofte lade arbejdet ligge, når ikke arbejdstiden slår til. Det frustrerer mig. Latenstiden var før en styrke i mit job.

Så kære Lars Løkke, nu tager jeg dig på ordet. Jeg mener, at  regeringen bør undersøge, hvordan Lov 409 påvirker arbejdsglæden, fordi trivsel hos landets lærere sikre større kvalitet i undervisningen. Den massive lærerflugt fra folkeskolen skal vendes, så det er nu, du skal handle og vægte værdien af dine ord. Det er nu, arbejdsglæden skal tilbage!

 

Kommentarer