Har “Peter-princippet” ramt dansk politik?

En ny måling peger på, at 70% af danskerne er på de offentligt ansattes side i OK18. Min påstand er, at Sophie Løhde og Michael Ziegler har nået niveauet for inkompetence, og det kan danskerne godt se.

I gangene i finansministeriet er der hist og her udsmykket med pengekasser for at minde politikerne om, at penge er det vigtigste at passe på. Men er der andet, der er lige så vigtigt at passe på?

Løhde og Ziegler er som de mest magtfulde personligheder i OK18 forhandlingerne ved at aflive alt, hvad der hedder tillid, arbejdsglæde og faglig stolthed hos de offentligt ansatte. Det store spørgsmål er, om de overhovedet aner, hvad det er de laver, eller om de netop er fuldt bevidste om det?

“Peter-princippet” forklarer meget kort fortalt, at dygtige ansatte i hierarkiske organisationer, ofte forfremmes indtil deres “krudt er knaldet”. Resultatet bliver, at ledende personer i en stor del af deres arbejdsliv vil bestride stillinger, de ikke er kvalificerede til, men netop er i gang med at lære. Et eksempel herpå kunne være, at en dygtig civilingeniør – Michael Ziegler – ikke nødvendigvis er en dygtig politisk forhandler af f.eks. lærernes arbejdstidsaftale. Det er noget, han er nødt til at øve sig på. I følge Ziegler selv, så har han da også skullet øve sig meget, da han efter eget udsagn inderst inde er både genert og nørdet, og i øvrigt ser det faktum, at han ikke fik børn som den største fejl han har begået.  Sophie Løhde – hun taler vist for sig selv! Men er de mon stadig i gang med at lære, eller er de i virkeligheden blevet så “dygtige”, at de har mistet forbindelsen til virkeligheden og dermed også evnen at lytte til den og lære af den?

Store ledere skal lytte eller skiftes ud

En politikers eksistens er befolkningens valg. Jeg mener tiden er kommet, hvor de folkevalgte skal folde ørerne ud og lytte til befolkningen. Hvis ikke de kan eller vil det, så tjener de kun sig selv, og er dermed reduceret til at være et parallelsamfund – en ghetto. Og efter hvad jeg har hørt, så er der i ghettoer snart  mulighed for nedrivning, en ny fordeling af “elever” og sågar dobbelt straf.

Kommentarer