Hvornår har du sidst været i skoven?

Naturfaglig dannelse er kærkommen..

I december var jeg en tur i Dyrehaven med 60 glade børn fra 3.klasser på Frederiksberg. Vi tog glade af sted med S-toget fra morgenstunden for at opleve rådyr, frisk luft og skoven en dejlig vinterdag. Vi havde madpakker og opgaver med hjemmefra.

Selve togturen tager 20 minutter, og er således tæt på byen. Da vi når frem fortæller en af eleverne, at han aldrig har været i Dyrehaven. Jeg spørger ind til, om han så ikke har været i skoven før. Nej, han har aldrig været i en skov før. Vores samtale tager nu en anden drejning, og jeg fortæller at her ikke en legeplads, da han spørger indtil, hvor han skal lege. Vi skal lege med naturen, i træerne og se på rådyr.

Efter lidt tid skal gå tur en tur rundt i skoven – årets julekalender er optaget her ved en jagthytte, og den skal vi se. Min elev spørger mig: ”hvor skal vi gå hen nu – og hvorfor skal vi gå? ”  Han vil gerne hurtigt tilbage til udgangspunktet, togstationen. I øvrigt fryser han og har fået våde tæer.

I Danmark har vi skovbørnehaver, udflytterbørnehaver og på Guldbergskole på Nørrebro, havde de en periode med en ugentlig skoledag i skoven. Vi har således en idé om, at naturen er tæt på, er vigtig og giver vores børn en vigtig læring om verden.

Til trods for at vi tillægger naturfaglig dannelse betydning er det min påstand, at vi alle tilbringer mindre tid i naturen. 85% af alle danskere bor i byen til dagligt, og til trods for sommerhuse og kolonihaver er det min påstand at vi er i underskud efter natur – den amerikanske forfatter Richard Louv kalder fænomenet i sin bog Last Child in the Woods for ’nature deficit disorder’. Et underskud på naturen.

Skolen har derfor en kæmpe opgave foran sig med at bringe naturen som dannelse ind i elevernes verden. Vi skal insistere på, at alle børn kender et bøgetræ, et rådyr, har rørt ved mos og gået en tur uden andre formål end at sanse og danne umiddelbare indtryk. En tur uden computer, mobiltelefon og blyant.

Når vi går en tur i naturen vækkes alle sanser. Vi danner nye indtryk, vi lugter, ser og rør ved en del af verden som er os givet udenfor en anden kontekst.  Vi kan sanse og undres over livets store og små spørgsmål.

Naturfaglig dannelse er også andet end skoven. Det er også en strand en kølig efterårsdag, den jyske hede og danske enge i sommerflor. Men respekt for naturen, at blive fyldt op med oplevelser og forståelse kan også bidrage til at fremtidige generationer passer på vores planet….

Kommentarer