Ikke et bøjet søm for den beslutning uden håndværk på skoleskemaet!

Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i en nærliggende fremtid. Så vi skal have flere unge til at søge erhvervsuddannelserne. Derfor skal skoleelever også vurderes uddannelsesparate med henblik på deres praktiske færdigheder. Den vurdering skal lærerne foretage i 8. og 9. klasse. At det ikke allerede har sat jord og himmel i bevægelse for at forandre fagrækken og tilføre den praktiske dimension i undervisningen går over min forstand!

Hvordan skal vi vurdere 8. klasseelevernes praktiske færdigheder næste skoleår, når vi ikke har andet end boglige fag i folkeskolens ældste klasser? Det er en rigtig god idé at vende blikket mod de praktiske fag. Vores undervisningsminister har fat i den lange ende. Men jeg er oprigtig bekymret for, at hun og regeringen har undervurderet længden af den tråd, de har grebet fat i.

For tre uger siden havde min folkeskole besøg af vores undervisningsminister og uddannelsesordførerne for regeringspartierne. Vi havde linet op med et panel bestående af en lille gruppe elever fra 8. klasse og et par lærere til en kort men væsentlig dialog om folkeskolens fag og elevernes fremtidsdrømme. Eleverne repræsenterede bredt det skoledistrikt, som er min arbejdsplads. De talte ligefremt og velovervejet med ministrene om deres skoledag og tankerne om en skole med større fokus på praktiske fag. Eleverne var enige om, at erfaringer fra besøg på teknisk skole, og undervisning, som finder sted uden for skolens rammer, giver dem bedre forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg efter 9. klasse.

Alligevel var det kun en enkelt elev ud af de fem, som frimodigt berettede, at han satser på en erhvervsuddannelse efter 9. Det stemmer ret godt overens med, at 74,3 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der forlod grundskolen i 2016 valgte en gymnasial uddannelse som 1. prioritet, hvor kun 18,4 procent valgte en erhvervsfaglig uddannelse. (Tallene stammer fra Undervisningsministeriets hjemmeside).

Hvis regeringens beslutning om en vurdering af elevernes praktiske færdigheder skal fremstå som andet og mere end symbolpolitik, så skal der handling bag. Jeg vil ikke vurdere mine elever på baggrund af et besøg på teknisk skole eller på deres håndtering af kosten, når de har duksetjansen. Jeg vil vurdere deres praktiske færdigheder på linje med de øvrige boglige færdigheder i respekt for en helstøbt folkeskole. Derfor skal der fag til. Billedkunst, håndværk og design og madkundskab. Luk sløjdlokalerne op! Og sæt hammer og søm på skoleskemaet i 8. og 9., Merete Riisager.

Kommentarer