Ja tak til kortere skoledage – nej tak til forsøgsordninger på skolerne

Min anke mod de lange skoledage går faktisk ikke så meget på længden af dagen, og så alligevel…

Når jeg vil udfordre længden af skoledagene, så går det på kvaliteten af dagene. Jeg vil udfordre indholdet i den understøttende undervisning og kvaliteten af skolernes lektiecaféer.

Eleverne kommer hjem med skemaer, hvor der figurer begrebet UUV (understøttende undervisning) på. Det første år med reformen omdøbte min elever begrebet til ”underlig undervisning” – lektiecaféen stod på skemaet som FF (faglig fordybelse), det blev til ”farlig forbrydelse”…. kreativt tænkt af dygtige elever i 3.klasse.

Indholdet i disse timer er ikke udtænkt i lærerplaner, der findes intet mål med undervisningen og den er organiserede på lige så mange måder, som der er folkeskoler i landet. Det er helt op til den enkelte lærer, pædagog eller skoleledelse at opfinde den dybe tallerken for et tidsrum udtænkt fra undervisningsministeriet.

I den understøttende undervisning skulle Emil slagte en ged, undersøge en sommerfugl og blive ”så dygtig som han kan”. Men sker det? Nej! Det sker ikke. Rundt omkring forsøger lærere, pædagoger og ledelser at udtænke smarte underholdningsstrategier og undskyldninger for timerne sidst på dagen. Fagenes taksonomier inddrages ikke, for i elevernes optik er timerne ikke undervisning på lige fod med dansk, naturfag og matematik – det er en underlig størrelse uden en berigelse i folkeskolens undervisning. Det er dårlig normeret fritidspædagogik.

Lad os kigge på privat og friskolerne – de klarer sig rigtig godt fagligt, og flere og flere elever og deres forældre ønsker deres tilbud. Har de taget folkeskolens tiltag om understøttende undervisning og lange skoledage til sig? Nej – her er der lektiehjælp til dem der har behov for det, musikundervisning efter skoletid og lejrskoler. Hvis skolereformens længe var en 12’er på karakterskalaen, så havde de skoler også taget formen til sig.

I stedet bør Folkeskolen i højere grad sætte fagenes autonomi tilbage på skemaet. Vores fag er vigtige. Lærerne i skolen er vigtige. Vi har ikke fag på lærerseminarierne, der hedder ”Faglig fordybelse” og ”Understøttende undervisning”. Derfor skal eleverne heller ikke modtage læring i dette. Jeg vælger ikke at skrive ”undervisning”, da jeg ikke mener at der foregår undervisning i disse timer.

Undervisningsministeren skal vise, at hun vil noget med folkeskolen. Hun skal vise at skolen er vigtig, er ambitiøs og har faglig substans. Hun skal stille krav til kommunerne om at de rette rammer er til stede, således at skolerne kan lykkes med at ”gøre eleverne så dygtige som muligt”. Dette gøres ikke ved at finde 50 forsøgsskoler – som det er nu, er alle skoler i landet forsøgsskoler for en lang skoledag uden pædagogisk mening.

Lad os sammen bringe fagenes vigtighed, musikken, kreativiteten og poesien ind i skolen – og ud med underlig undervisning og farlig forbrydelse! Som lærer vil jeg gerne byde ind med fagligt overskud og interesse for mine fag. Jeg vil udfordre elevernes nysgerrighed igennem litteratur, naturfag og billedkunsten. Jeg vil undervise dem – jeg vil ikke underholde.

Kommentarer