”Jeg ville blive bange” – om en lærers heroiske bekendelser

Offentligt ansatte kan se Danmark i øjnene uden at skamme sig, for vi kan godt være vores arbejde bekendt. Vi kan også være bekendt at kæmpe for ordentlige vilkår for vores arbejde.

”Du kommer ikke forbi”. En af de fire drenge laver en snebold, mens de tre andre spærrer cykelstien.

Dagen efter sidder vi sammen; to lærere, to piger og drengene. Pigerne er seje. De tør godt fortælle om hver deres oplevelse, fordi vi er der. Drengene kigger ned. Min kollega og jeg beskriver situationen med omvendt fortegn. Hvad hvis det var dig, der stod alene på cykelstien over for en gruppe på fire? Det er svært, men vi har skabt et trygt rum. De stoler på os. ”Jeg ville blive bange” siger en af drengene. Det er så ærligt, at selv pigerne tilgiver.

Skribenten elsker disse hverdagsfortællinger, der giver hende anledning til diverse heroiske forklaringer på historiens lykkelige udgang: Here we go: De bøffede den, men blev klogere – drengene! Fordi vi har skabt en skole, hvor børn kan fejle og lære af det. Og en skole hvor børn tør tage kampen op og sige fra.

Ræsonnementet er heroisk – men det er troen på det storslåede i lærergerningen, der driver mine kollegaer og mig på arbejde hver dag. Vi tror selv, at vi er hverdagens helte, og vi går stolte på arbejde. Jeg er sikker på, at det samme gælder for alle andre offentligt ansatte, fordi det er den mentalitet, der er dominerende på det danske arbejdsmarked – både i det private og i det offentlige.

Vi er så stolte, at vi ikke lægger os fladt ned for arbejdsgiverne. Vi vil have ordentlige rammer til at løse vores arbejde indenfor. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen: ”Vi er klar til at kæmpe for vores ret til at løse arbejdet ordentligt!”

Siden lockouten af lærerne i 2013 har offentligt ansatte levet med bevidstheden om, at arbejdsgiversiden kan agere som overmagt – hvem ville ikke blive bange? Heldigvis har faglærte også gået i skole og er blevet demokratisk dannede. Vi ved, at vi har ret og pligt til at sige fra. Retten er sikret af Den Danske Model. Pligten ligger i vores faglærte uddannelse – vi kæmper for et værdigt offentligt Danmark. Det er det, vi er drevet af – hverdagens heroiske helte. Vi kan godt være bekendt at protestere og – hvis det kommer dertil – strejke for at blive hørt.

Målet er en fornuftig løsning på det offentlige arbejdsmarked. For lærernes vedkommende er det en arbejdstidsaftale. Vejen derhen bliver knudret, men det kan godt lykkes, hvis arbejdsgiversiden indser, at de også har ret og pligt til at sikre et stolt offentligt Danmark.

Kommentarer