Liberal Alliance er ikke lærernes venner

Nedenstående er et debatindlæg fra august 2015. I anledning af, at vi har fået en ny undervisningsminister fra Liberal Alliance, som umiddelbart er på lærernes side, er det værd at granske lidt nærmere, hvad Liberal Alliance egentlig vil, hvis de får magt, som de har agt.

På de sociale og trykte medier har der længe huseret artikler og opdateringer fra medlemmer af Liberal Alliance, som umiddelbart virker til at være på lærernes side. Kan det virkelig passe at et ekstremt parti som Liberal Alliance i højre side af det politiske spektrum holder med lærerne?

Først kan vi kigge på, hvad Liberal Alliance har meldt ud. Politisk leder Anders Samuelsen har sammen med børne – og undervisningsordfører Merete Riisager har begge kommenteret jævnligt på skolereformen og mest i lærernes favør. Senest er børnenes undervisningslektioner dukket op i debatten, da de lange skoledage på forunderlig vis kommer bag på en række politikere. Anders Samuelsen har på hans facebookside d.16.08.15 udtalt følgende ”I DK skal børnene åbenbart gå i skole næsten 4600 timer mere end i Finland. Men de finske børn scorer flot og højt i alle målinger”

Her kan man som lærer godt sidde og tænke at der nu endelig er en mand, som er på vores og børnenes side. Det forholder sig imidlertidig helt modsat. På Liberal Alliances hjemmeside under deres partiprogram kan det læses at, hvis Liberal Alliance fik magt, som agt, så ville de enkelte skoleledere fx få mulighed for at belønne de lærere der skaffede bedst resultater. Altså resultatbonusser. Derudover også at fyre lærere nemmere, hvis resultaterne udebliver. Hvad ville et resultat af en sådan politik blive? Ville det være så slemt? De har jo fat i den lange ende i forhold til antal lektioner. Resultatet ville blive katastrofalt! Forestil dig en doven lærer i et villakvarter omkring Gentofte mod en dygtig og inspirerende lærer i det københavnske nordvestkvarter. Den dovne lærer vil alene pga. postnummeret være garanteret dygtige elever, som via forældrenes engagement vil opnå flotte resultater og i test i gennemsnit score højere. Den dygtige lærer i nordvestkvarteret, vil have helt andre ting at kæmpe med. I dette tilfælde vil resultatløn være en uretfærdigt og en katastrofe for udsatte områder. De bedste skoler vil støvsuge de bedste lærere, hvilket vil forringe den sociale mobilitet. På deres hjemmeside kan det også læses at de vil forhøje tilskuddet til privatskoler for forældrene og dermed støtte det øgede antal af privatskoler. Det er i sig selv ikke overraskende, da det jo er et liberalt parti. Anders Samuelsen nævner i sin opdatering selv Finland. I Finland er der netop stort set ingen privatskoler. Over hele landet har de en folkeskole og dermed også dygtige undervisere overalt i landet. Det sikrer både den sociale mobilitet for eleverne, men også at læreren ikke søger imod en bestemt del af landet.

Anders Samuelsen nævner også at de danske elever er meget længere i skole end de finske, hvilket er rigtigt og beklageligt, da der ikke er evidens for virkningen. Jeg har dog mistænkt den politiske leder for via dette udsagn at udlede at de danske elever har det dårligt i skolen og mistrives pga. det høje timetal. Hertil kan det heldigvis dokumenteres at trods det høje timetal, som Danmark har haft længe, har de danske elever det faktisk godt med at gå i skole. PISA laver også trivlselsundersøgelser, som dog får mindre opmærksomhed. Her lå Finland i bunden ved sidste PISA rapport, mens Danmark lå i top. Sandheden er nemlig at Danmark har en god skole, som vi skal værne om. Det gør vi ikke ved at privatisere, men ved at tage lærerne med på råd. Denne del har Liberal Alliance ikke meldt noget ud. Liberal Alliance er ikke lærernes venner. Desværre risikerer de partier, som traditionelt ville kunne høste lærernes stemmer at miste dem til L.A, hvis ikke lærerne snart omtales anderledes og bliver taget med på råd. Det er helt enkelt op til centrum-venstre partierne om de virkelig vil tage den risiko.

Kommentarer