Nyt koncept for lejrskoler – udveksling

Jeg møder tit tidligere elever i den lokale supermarked, når jeg på vej hjem fra skolen handler ind. ”Kan du huske, da vi var i Amsterdam i 8. klasse og sejlede på kanaler, besøgte Anne Francks hus og skrev dagbog i spisesalen, imens Lise fortalte historier om Anne Francks liv?” eller ”Hvor var det fedt, da vi var i Prag og klatrede i bjerge, gik på historisk vandring i Prag og besøgte Auschwitz på vejen hjem” ofte er det udgangspunktet for samtalen – fælles oplevelser fra lejrskolen i folkeskolen.

Når vi tænker tilbage på vores egen folkeskoletid, er noget af det første der dukker op – lejrskolen. En uge hvor det faglige for en stund var sat i baggrunden, og relationerne mellem eleverne og relationen til lærerne blev dyrket. Efter en uges lejrskole, er det en helt anden kontakt man, som lærer har til eleverne. Man har fået et fælles erfaringsgrundlag, fælles oplevelser og et grundlag for at bruge turen til eksempler i undervisningen, hvilket er guld værd i resten af børnenes folkeskoletid. Eleverne har oplevet deres klassekammerater på en helt anden måde, knyttet tætte bånd og haft udfordringer, der i fællesskab blev løst.

I dag er lejrskolen en saga blot på mange skoler, inkl. på min skole. Eleverne har mulighed for at vælge idræt eller internationalt valghold, hvor eleverne kommer på ”lejrskole”, dvs. en uge på ski i uge 10 eller en udvekslingsrejse til Spanien i uge 11. Eleverne betaler ca. 3000 kr. for turen og tilbage sidder så de elever, hvor forældrene måske ikke lige har råd, eller ikke har kunnet få det valghold de gerne ville. Det er så heller ikke kontaktlærerne, der er med på turen og eleverne er blandet fra 7.-9. årgang. På 8. årgang har en forældrekreds her i april arrangeret en forlænget weekend til Berlin. Et godt tiltag men heller ikke her er der lærere med.

En lærer fra Frederiksberg fortalte mig den anden dag om sin skole, de må tage busser rundt i byen, når de har idræt og eleverne har ingen udearealer? Hun blev nærmest rystet da jeg kunne fortælle, at på min skole har vi to haller og en gymnastiksal og udearealet består af stor Kompan legeplads, multibane og 5 fodboldbaner. Det var så her at idéen dukkede op. Lad eleverne lærer noget om forskelligheden blandt danske unge, ved at lave udveksling mellem skoler i Danmark – det nye koncept for lejrskolerne. Den store problemstilling, i forbindelse med lejrskoler, er primært lærerlønningerne, da man jo reelt er sammen med eleverne hele tiden. Dette løser man her, når skoledagen er slut tager eleverne hjem til deres værtsfamilier og lærerne har fri.

Udgiften til lærerlønnen reduceres markant, når lærerne ikke længere er sammen med eleverne hele tiden. Forplejningen minimeres da det er værtsfamilierne, der dækker madbudgettet ind. Transporten dækkes af en frirejse med DSB. Mon det ikke er muligt at anvende det nye lejrskole koncept på mange skoler, når det reelt ikke vil koste noget?

Kommentarer