Rangliste fortæller ikke sandheden om skolers kvalitet

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 4.3.2016
Undervisningsministeriet har lanceret et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere at sammenligne grundskoler med hinanden og vurdere, om en skole er god eller dårlig. Værktøjet rummer bl.a. karakterer og tal for elevernes fravær og trivsel.  
Men at vurdere en skoles kvalitet alene ud fra konkrete tal er en stærk forenkling. Kvaliteten kan ikke kun opgøres i tabeller. Men det er ikke desto mindre dét, man forsøger at gøre, så forældre og andre interessenter får et helt forenklet billede af, hvad en god skole er.  
Som specialundervisningslærer underviste jeg for nogle år siden en udskolingselev i dansk. Han havde store faglige udfordringer, men knoklede i årevis, og ved afgangsprøven overraskede han alle: Han fik 7 i mundtlig dansk. Årskarakteren var væsentligt lavere, så han var den elev i klassen, der leverede den største fremgang. Men karakteren trak klassens gennemsnit ned. 7-tallet, der på sin vis var mere værd end en dygtig elevs 12-tal, havde negativ indflydelse på skolens karaktergennemsnit. Så selvfølgelig kan nøgne tal ikke fortælle den sande historie om en skoles kvalitet og elevernes succeser.
I folkeskolens formålsparagraf hedder det bl.a., at skolen skal skabe rammer for oplevelse og fordybelse. Elevernes fantasi skal udvikles, og de skal lære at samarbejde. Men disse ting kan ikke gøres op i tal. Så vil man skabe et realistisk billede af en skoles kvalitet, skal man ikke kun kigge på karakterer og andre målbare faktorer. Man er nødt til at undersøge, hvordan en skole arbejder med de mere uhåndgribelige ting. Hvis jeg, som forælder, skulle vælge en ny skole til mit barn, ville jeg besøge skolen og spørge til, hvordan der blev arbejdet med fællesskabet, fantasien, fordybelsen og andre lignende ting, der har kolossal betydning for vores børns skolegang, men som ikke afspejles i den tørre statistik.
Så kære Ellen Trane Nørby: Forsøg ikke at bilde forældre ind, at deres barn får den bedste skolegang, hvis de vælger en skole alene ud fra dens placering på ranglisten. Det er en fornærmelse af skolens virke at ville reducere kvaliteten til karaktergennemsnit, firkantede trivselsmålinger og fraværsprocenter. 

Kommentarer