Reformer reformen

_mg_8345I anledning af Riisagers tanker omkring kortere skoledage.

Nedenstående blev bragt i Politiken medio januar.

Ny regering, ny undervisningsminister. Tiden er inde til en revision af folkeskolereformen.

Som en efterhånden halvgammel skolelærer har jeg set tusindvis af elever gå ud af døren efter endt undervisning. Langt de fleste glade og forventningsfulde: Hjem og lufte hund, spille fodbold eller hænge ud på rideskolen. Kort sagt leve livet ude i virkeligheden.

Desværre har jeg også set en del børn gå hjem til absolut ingenting: Fraværende forældre, kedsomhed, utryghed, og med stor risiko for at havne i problemer. Jeg troede og håbede at skolereformen ville være en hjælp til at løse de problemer.

Reformen blev vedtaget med en ambition om at øge fagligheden og mindske betydningen af social arv. Især målsætningen omkring den sociale arv har været et fejlslagent projekt. Det er vi nødt til at tage ved lære af og reagere på.

Jeg mener løsningen er at differentiere vores undervisningstilbud i langt højere grad end vi gør i dag. Vores elever møder skolen med meget forskellige forudsætninger, både socialt og kulturelt. Derfor må vi også møde eleven med et tilbud der passer til den enkelte. Ellers kan projektet ikke lykkes.

Den meget store pulje af ekstra undervisningstid som reformen genererede, blev smurt ud over alle landets skoler som tyndt lag ekstra fernis.. Det er en uhensigtsmæssig måde at bruge ressourcerne på. Der er ingen pointe i at holde børn lang tid i skole, som udmærket forstår at forvalte deres fritidsliv, samtidig med at vi undervisere ikke har tid og rum til at tage os af de elever der har behov.

Folkeskolen skal sammen med forældrene give eleverne et godt fundament for deres videre liv. For langt de fleste elever kan den opgave nås med et timetal svarende til før skolereformen. Tilbage står der en gruppe elever, hvor der skal tænkes i andre baner. Det er naturligvis de elever vi skal bruge ekstra ressourcer på. Tolærerordninger og støtteundervisning er gode redskaber i en række tilfælde. For andre elever er det slet ikke tilstrækkeligt. De skal i stedet tilbydes længere skoledage, hvor der er tid til at berøre alle de områder der hører med til en god opvækst.

Jeg vil rigtig gerne opleve den dag, hvor jeg som lærer sender de fleste børn tidligt hjem fra skole. Se dem gå ud af døren og vide at de får en skøn eftermiddag fyldt med oplevelser og udfordringer. Så ville jeg nemlig have tid og rum til at tage på museumsbesøg, gå i sløjdlokalet eller læse en god bog med de elever, som har behov for det.

 

 

Kommentarer