Skide godt Egon!

”Jeg har en plan, jeg skal bruge….” og resten af sætningen kender alle, når Egon Olsen i Olsenbanden har den ultimative plan. Jeg har også altid en plan for hvad der skal ske i mine undervisningstimer. Årsplaner bliver opdelt i emneforløb og emneplanen bliver delt op i ugeplaner, sådan er min hjerne indrettet kan godt lide struktur og overblik over det klassen og eleverne skal nå. Men det kan nogle gange være lidt svært, når alle mulige andre opgaver og tiltag overtager den normale undervisning. For en 8. årgang kan det f.eks. se sådan ud: I uge 2 er der terminsprøve, uge 4 praktik, uge 6 sexuge, uge 7 vinterferie, uge 8 projektuge, uge 10 valgholdet på skitur (halvdelen af eleverne væk), brobygning i uge 12 og så er det påske. Det betyder at der fra uge 2 til uge 13 er normal undervisning i 4 uger. Med fem timers ugentlig matematik har der nu været anden undervisning i 30 matematik lektioner, hvilket er ca. 10 % af årets matematiktimer. Pensummet er det samme for eleverne, der er jo en prøve efter 9. klasse, ikke at den anden undervisning også er vigtig, vil bare påpege at der er en problemstilling her. Hvis noget nyt kommer ind, er der noget af det eksisterende der må ud.

Sidste nye skud på stammen er så, at der skal indføres et nyt fag, hvor programmering vil være omdrejningspunkt. Mit spørgsmål er så: Hvad skal så forsvinde? For man ønsker vel ikke, at eleverne skal have flere timer? Vi har de sidste 15 år undervist med edb, altså hvor man i alle fag inddrager og anvender diverse elektroniske hjælpemidler. Det nye er så er der skal undervises i edb. Det er jo blot en del af fremtiden, ja men det er der jo rigtigt meget der er. Hvis man hver gang skal indføre et nyt fag i folkeskolen, får elever og lærer vist travlt.

Hvis der skulle fjernes noget fra undervisningstiden i folkeskolen, kunne man jo starte med at fjerne konfirmationsforberedelsen. Det er mærkeligt, at den er placeret i den bedste undervisningstid, når det er et valg man tager og en del ikke skal konfirmeres. Placer den fra 1530-1730. En anden ting var at man kunne afskaffe afgangsprøverne! Og så anvende maj og juni måned til normal undervisning, så ville der også være ”plads” til, at der bliver taget nogle uger ud til andre ting. Egon havde en plan, jeg havde en plan, men så ”skide godt” er det nu ikke!

Kommentarer