Stop hykleriet, Mette Frederiksen

Det passer ikke ind i et samfund som det danske at undergrave lovgivningen eller vores værdier om ligebehandling og ligestilling i spørgsmålet om muslimske friskoler.

Debatindlæg i Politiken og på pol.dk 18. aug. 2017

Monica Edelmann

Folkeskolelærer

’Luk de muslimske friskoler’.

Sikke en skinger populistudmelding fra Socialdemokratiets formand.

Aldrig havde jeg troet, at jeg skulle nikke til en venstrepolitikers ord. Men Søren Pind har ret, når han siger, at »det vil fremme ekstremisme og udstille os som hyklere«, hvis det skulle komme så vidt.

Vi har en årelang friskoletradition i Danmark; skoler med forskellige religiøse, politiske, kreative eller pædagogiske særpræg. Fælles for dem er, at de skal overholde landets love. Desuden skal den undervisning, der udbydes, stå mål med den, der finder sted i den offentlige skole. Derfor er der i loven om de frie skoler indføjet detaljerede retningslinjer for, hvordan tilsyn skal føres.

Jeg er tilhænger af en ordentlig, finmasket kontrol og et skærpet tilsyn på skoler ved mistanke om, at kravene ikke opfyldes. Selvfølgelig skal vi lukke og straffe skoler, der ikke overholder lovgivningen, forsømmer at uddanne børn til demokratisk dannelse eller viser fjendtlighed overfor vores samfund. Således som det allerede er muligt med den nuværende lovgivning. Men: Det gælder for alle friskoler. Uanset ståsted. Hvorfor forlods lade det gælde for muslimske friskoler? Det er da topmålet af hykleri og lever ikke op til hverken lovgivning eller vores værdier om ligebehandling og ligestilling.

I mit lange virke som folkeskolelærer er en af mine jobfunktioner at modtage skoleskiftende minoritetselever. Jeg har haft kontakt med mange børn, deres familier og afgivne skoler. Flere elever kommer fra muslimske eller etniske friskoler.

Skolerne er lige så forskellige som alle andre folke- og privatskoler. Der er gode skoler og skoler, der efterlader et mindre godt indtryk. Ved mit møde med familierne spørger jeg altid forældrene om, hvorfor de lod deres børn begynde på en friskole og senere i skoleforløbet lader dem skifte til en folkeskole. Svarene er selvfølgelig forskellige, men ét svar går igen: De har tillid til den danske folkeskole, men deres børn skal lære både at tale, skrive og læse på modersmålet. Et modersmål, der rækker udover hverdagssproget i hjemmet. Et modersmål, der kobles til skolens fag. Og det tilbyder vi ikke i den danske folkeskole. Derfor går deres skolevej først gennem en friskole.

Mette Frederiksens heksejagt er uklædelig for det engang så progressive Socialdemokrati. Det hører en helt anden type samfund til. Søren Pind har ret. Kravet om kulturel lydighed er hyklerisk, hindrer integration, skaber ekstremisme, had og vrede unge mænd.

Kommentarer