197 svar på national test i læsning

“De nationale test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.” Det står på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er bare ikke min virkelighed som dansklærer i indskolingen i folkeskolen.

Booonk!!!!    Arghhh!!!    Ipaden er for tredje gang på vej hen over gulvet. Jeg har for et kort øjeblik vendt mig mod en anden elev, som jeg ud af øjenkrogen har opdaget blot sidder og trykker  på videre-knappen uden at gøre det  mindste forsøg på at løse opgaven. Endsige læse et eneste ord.

Tilbage til Ipad-kasteren. Han er tydeligt frustreret. Han tåler dårligt pres. Alle undersøgelser fortæller om behov for lille miljø med få mennesker, men virkeligheden i dansk folkeskole er fuld tilstedeværelse i almindelig klasse. Han er nået til spørgsmål 9. Hans profil er stadig rød, så der er lang vej til den gule farve, så jeg med god ret kan afslutte ham og godkende hans resultat. Mit primære sigte er, at han ikke forstyrrer resten af klassen i frustrationsudbrud. Jeg får ham til at lægge sig på gulvet, hvor Ipaden landede, måske kan han klare at løse et par opgaver til dernede.

Jeg kigger hastigt rundt. Min formodentligt voldsomt ordblinde elev sidder ganske stille og ser lidt på opgaven, sætter et kryds eller to fuldstændigt vilkårligt og trykker videre. Jeg ved, at tegnene på skærmen ligner russisk. Heldigvis nåede vi en snak inden testen, om at det var vigtigt, at den blev gennemført. Men 45 minutter er lang tid, når kroppen helst vil være i gang.

Jeg når omkring hende med et anerkendende klem på skulderen, inden jeg runder eleven, der har oplevet mere i sit 8-årige liv end vi andre har på vores knap 50-årige. Der er ikke faldet tårer. Et godt tegn. Men testens resultat vil aldrig nogensinde være et svar på læseevner, men på hvor godt det barn nu klarer at møde opgaver, som ikke kan løses på jævnt 2. klasses niveau, og som selv hærdede politikere mener er for vanskelige.

197 opgaver på 45 minutter. Der er blevet trykket mange gange på videre-knappen. Det er ca. 13 sekunder pr. opgave. Og det første kvarter gik med leg på Ipaden. Zoome op og zoome ned. Eleven har ellers været med til de fælles forberedelser før testen, er en udmærket læser i dagligdagen, men legebarnet tager over. Det digitale testresultat vil være ubrugeligt, selvom jeg nåede at stoppe zoom-legen.

For mig er national læsetest i 2. klasse på absolut ingen måde et pædagogisk redskab til at give mig indblik i elevens niveau. Dertil bruger jeg andre test. Jeg har aldrig brugt de nationale test til min videre undervisning. Men jeg har brugt tid før testene til undervisning i at tage test.

Vigtigst har været undervisning i ikke at miste modet, når der kommer opgaver, som man på ingen måde kan løse som 7-8 årig. Dernæst at løse opgaver, som man kun finder i test, nemlig dem med at sætte to streger i en hulens masse bogstaver for at finde tre ord. Det hedder vist meningsløshed – ihvertfald set fra en højde på 140 cm. Test i afkodning er det for éni voksenstørrelse.

197 svar på national test i læsning. Jeg tager testen, fordi jeg skal. Men jeg ønsker mig, at testen i 2. klasse blev afskaffet, for det er ikke en test i læsning.

national-test

Kommentarer