20 pinde – et fusionseventyr baseret på virkelige hændelser

På Højvangskolen, hvor jeg arbejder, leger børnene ofte i huler i et krat som omkranser udeområdet, og som gårdvagt, kan man få et fantastisk studie i alt det, der er på spil for børn, når de leger i disse huler.

Her er legen ikke bare en leg. Her er også masser af alvor, hvor følelser, meninger og sammenhold prøves af. Gennem legen i hulen øves alt det, som også kan være svært i voksenlivet. Alt det som ikke kan læres på en Ipad, og som man ikke kan blive testet i – alt det, som danner os, og er medvirkende til, at vi hver i sær, bliver stærke, kompetente mennesker, som kan udrette store ting i fremtiden.

Dette fusionseventyr, begynder med en lille gruppe af hulebyggere, som var blevet udsat for tyveri – 20 pinde var forsvundet fra deres hule.

Lige præcis disse pinde, var af særlig høj værdi, fordi de var helt lige, og fordi de var indsamlet over lang tid. Pindene havde, dannet et mindre hegn ved hulens åbning, men nu, var de altså væk.  

Jeg iagttog, hvordan et større detektivarbejde gik i gang og hvordan rollerne for hvem der gjorde hvad, hurtigt faldt på plads. Der var én der græd, og to andre der trøstede, mens alle i gruppen forvissede hinanden om, at de nok skulle finde pindene igen. De lovede hinanden, at de nok skulle holde sammen, og stå på deres ret.

Der var også en dreng, som opildnede til kamp, men han blev hurtigt talt til ro af de andre i hulen, med forslaget om, at sige det til en voksen.

I løbet af ret kort tid, var der lagt en plan om, at gå på udkig i de andre huler, for at se om tyvekosterne var at finde.

Det var de. For ovre i den store hule, som kaldes TB, var pindene bragt i anvendelse som markering af en sti. TB ejes af en større gruppe børn, og er så stor, at den både har en købmandsbutik, en drømmehave og en dyrekirkegård tilknyttet, og her havde man altså vurderet, at der var behov for et stisystem mellem de forskellige afdelinger. De 20 pinde var således blevet snuppet til formålet.

I løbet af få sekunder, rasede konflikten mellem de to grupper af børn.

Der blev råbt og rykket i pinde fra hver sin ende, der blev argumenteret godt fra begge sider, og på trods af, at det var tydeligt, hvem der var den forurettede part, blev der alligevel foreslået løsninger, som kunne komme alle til gavn. Det var på dette tidspunkt, at jeg blev yderligere involveret, og gik fra blot at iagttage, til at have rollen som konfliktmægler. Mæglingsseancen var lang og smertelig, og der gik en rum tid før den hvide røg steg op.

Der blev forhandlet og lavet aftaler præcis som det så ofte sker i erhvervslivet. Og resultatet blev en fusion. 

Når en større virksomhed fusionerer med en mindre virksomhed sker det, at navnet på den store virksomhed bibeholdes – men det er dog stadig en fusion, og derfor hedder hulen også stadig TB. Men i dag har TB et sommerhus med et fint hegn af helt lige pinde, stående omkring sig.

Som lærer i folkeskolen er det helt tydeligt for mig, hvordan børn allerede tidligt i livet har brug for at kunne mestre ret mange svære kompetencer, for at kunne klare sig i forskellige sociale og faglige arenaer. Når der bygges huler er det f.eks. væsentligt at kunne argumentere for sin sag, besinde sig, og holde hovedet koldt. Ligeledes er det nødvendigt at være kreativ, innovativ og god til at gå på kompromis.

I timerne, er det min opgave at sikre, at det faglige niveau er højt, og at alle børn bliver dygtigere hver eneste dag, men det er også min fineste opgave at gøre opmærksom på, at høj faglighed, standardiserede tests og Ipads ikke kan gøre det alene. Det at have blik for barnets personlige dannelse og udvikling, må vi ikke glemme i vores iver efter at skabe gode resultater i læsning og matematik. Trivsel, dannelse og personlig udvikling er forudsætningen for, at alt det andet kan lykkes.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at hver 17. ung i alderen 15-29 år står uden job eller uddannelse, og undervisningsminister Merete Riisager udtaler, at det kalder på handling. Én politisk handling kunne være at sikre, at børns muligheder for fri leg ikke forsvinder. Jeg vil våge den påstand, at udvikling gennem leg og konflikter, kombineret med høj faglighed i skolen, skaber livsduelige voksne, som klarer sig godt i både job og uddannelse.  

Mon ikke de fleste iværksættere og fusionsvillige erhvervsfolk i Danmark også har leget i huler dengang de selv gik i skole?

Kommentarer