Er der en mønsterbryder til stede ?

Statistisk set JA. Det at være mønsterbryder, er – i modsætning til den almindelige opfattelse langt hyppigere end vi – både Danskere i al almindelighed og fagpersoner, der arbejder med børn tror.

Barnet af den kriminelle far bliver ikke selv kriminel. Ham, der som barn blev krænket seksuelt bliver ikke selv pædofil. Pigen, der voksede op med vold og alkoholmisbrug, bliver ikke selv voldelig eller alkoholiker. Drengen der voksede op med en psykisk syg mor, bliver ikke selv psykisk syg……. Siger statistikkerne.

Men det tror vi – og det er stigmatiserende. Både i opvæksten, men også senere, hvor en baggrund med incest, vold, kriminalitet og alkohol holdes skjult – af flere årsager, men ikke mindst, fordi fordomme om, at børn arver deres forældres værdier og mindre heldige handlinger er udbredt.

85 % af de børn der vokser op med en straffet far eller mor bliver ikke selv straffet. 97% af de børn, der vokser op med alkohol, vold eller psykisk sygdom, bliver ikke selv syge, alkoholikere eller voldelige.

De bliver så meget andet, men ikke dét.

Ser man på unge, der selv får problemer senere hen, er 70 % vokset op i middelklassen.

Uddannelsesmæssigt er teorierne derimod ikke helt ved siden af. Børn, der vokser op i familier med lav indkomst, får langt hyppigere et voksenliv med lav indkomst. Årsagerne er mange, men ser man på arv, så kunne noget tyde på, at vi arver fattigdom næsten på linje med blå øjne og mørkt hår.

Den gode nyhed er, at hvis vi ville kunne vi gøre noget ved det. Den dårlige er; at vi ikke gør det.

Skolereformen, der ironisk nok, skulle skabe mere lige muligheder for alle, ser ud til ikke at afhjælpe. Kritikkere mener ligefrem, at reformen er med til at øge uligheden i uddannelsessystemet.
Men tænk nu hvis…… Den enkelte skole kunne fordele de ekstra timer børnene er i skole og lærerne arbejder, på en måde hvor det gav mening?
Tænk nu, hvis skolelederne fik frihed til at lave lige præcis de indsatser, der passer til de børn lederen er leder for?
Tænkt nu hvis – social arv ikke bare er en myte, når det gælder kriminalitet, psykisk sygdom, alkoholisme og vold, men også blev en myte, når vi taler indkomst.
Hvis viljen var til stede, så kunne vi gøre det – så hvorfor mangler den politiske vilje ?

Kommentarer