Et lille fundament

Angsten pumper rundt i de små kroppe ved bordet. Usikkerhed. På sig selv og på de andre elevers modtagelse af det, man har at sige. Det primitive forsvar i hjernen aktiveres.
Mine elever er tidligt skadede, de er omsorgssvigtede. I dag skal de fremlægge for hinanden om en kunstner og en sang, som betyder noget for dem.
Det kan gå begge veje: Enten lykkes vi med at få skabt en tilpas tryg ramme, så de kan få fremlagt. Eller også bliver presset for stort for dem. I så fald kan de reagere voldsomt, forlade skolen, kalde alle omkring sig grimme ord – det er nemlig meget lettere end at forholde sig til det, der presser en. Sårbarhed. Deres erfaring fortæller dem, at sårbarhed er svaghed. Svaghed er farligt og skal skjules.
Tøven. Tvivl. Hakken og stammen. Nervøse grin. Der pustes til det ringe selvværd. Men når fremlæggelsen er overstået, har vi hjulpet et barn med at lægge en lille klods på det – det bygges langsomt op.
I dag lykkes det for alle eleverne at fortælle om deres kunstner. De viser et lille stykke af dem selv.
Mine elever er normalt begavede. De er til tider endda ret kvikke. Det er ikke intelligensen, der sætter en stopper for deres indlæring.
I skolen her på behandlingsinstitutionen, hvor børnene er anbragt, er vi i en forholdsvis tryg ramme. 8 elever, 2 voksne. Vi er sammen hele skoledagen, hver dag. I al undervisning og alle pauser. Voksenskift er meget svære for vores elever, så dem begrænser vi. Alligevel er der mange udbrud og mange følelser i spil. Det håndterer vi – vi arbejder målrettet med børnenes vanskeligheder. Udbruddene skal være der. De er nødvendige for, at der kan finde udvikling sted. Det afgørende er, at der er ressourcer til at arbejde med dem. Det er der i vores skole.
I radioen på P1 hørte jeg for nogle uger siden en såkaldt ekspert udtale sig om børn på behandlingsinstitutioner. Det hed sig, at det var meget bedre for de anbragte børn at komme tilbage (eller ud i) folkeskolen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge vedkommende om, hvordan hun havde forestillet sig, at mine elever skulle kunne inkluderes i folkeskolen?

Kommentarer