Får vi tid til trivsel nu?

Kan vi få mere tid til trivselsarbejdet i skolen med den nye undervisningsminister, som stemte imod lov 409, der satte lærernes forberedelsestid under pres og med SF’s seneste udmelding på skoleområdet, med forslaget om et max. Timetal for lærere på 24 lektioner.

Så kan vi gribe flere elever før de falder. Vi kan opdage flere konflikter i opløbet og vil der tid til at opnår en tættere relation til eleverne?

 

Jeg sad i møde i sidste uge med en kollega, en elev og hans forældre. Eleven er en typisk folkeskoleelev. Han klarer sig godt og rykker virkelig fagligt i alle fag i øjeblikket, men socialt har eleven nogle udfordringer, som gør trivslens svær. Under mødet gik det op for mig, at jeg kunne have støttet og hjulpet denne elev meget mere og meget tidligere. At jeg burde have støttet og hjulpet ham mere.

 

Jeg fik dårlig samvittighed over for drengen, som jeg er sammen med rigtig mange timer om ugen. Hvorfor havde jeg ikke opdaget, hvor ked af det han var?

 

Som lærer står jeg dagligt i en situation, hvor jeg skal vælge mellem og vægte mine arbejdsopgaver. Sådan er det nok for de fleste. For mig i arbejdet med børnene, er vægtningen utrolig svær.

 

Skal jeg rette stile eller bruge tid på, at lave grupper til næste forløb, for at tilgodese en elevs trivsel.

 

Skal jeg tage en generel snak med pigerne om kropssprog og misforståelser, der skaber uro i pigegruppen, eller forberede næste lektion og kopiere diktater?

 

Skal sætte mig med Gunnar og tale om, hvorfor han heller ikke var i skole i går, eller læse teksterne til min historieundervisning på forhånd, så jeg ikke står jeg læser dem samtidig med eleverne?

 

Ofte føler jeg mig nødsaget til at vægte ‘de mange’ overfor ‘de få’, eller planlægningen af et undervisningen frem for trivselsarbejde. Jeg håber derfor inderligt, for de elevernes skyld, der ikke bare sejler gennem folkeskolen, at der er håb forude.

 

Vi har som samfund rigtig meget brug for, at flere elever trives, bliver dygtige, hviler i sig selv og potentielt bliver til velfungerende voksne. Jeg tager imod undskyldningen fra SFs Jacob Mark og vil gerne til at se fremad. Jeg glæder mig over, at Marete Riisager virker interesseret i et reelt samarbejde.

Jeg glæder mig til, at lærere igen bliver spurgt til råds, når politikere skal tage vigtige beslutninger på skoleområdet, så vi sammen kan finde de bedste løsninger for hele Danmarks skole.

Kommentarer