For tidlig skolestart skader børn

I forrige uge fortalte min mand mig, at en pædagog på vores søns stue i børnehaven havde bedt om et møde. “De vil gerne vide, hvornår vi tænker, han skal starte i skole,” sagde min mand. Jeg var helt mundlam. Min søn er lige fyldt fire år. Det er kun et halvt år siden, at han stoppede helt med at bruge ble, og nu skal han åbenbart til at lære bogstaver på en førskolestue i børnehaven. Dagen efter bad jeg om at tale med institutionens leder. Hun fortalte, at vi godt kan søge om skoleudsættelse for min søn, men det er uvist, om vi kan få det.

“Det kommer an på, om skolen kan fylde sine klasser op. Det er et spørgsmål om økonomi,” fortalte lederen. Samtidig ved jeg, at man nogen steder i min kommune er begyndt at rykke datoen for børnenes skift fra børnehave til fritidshjem bagud, fordi der mangler vuggestuepladser. Der bliver ikke taget stilling til, om det er godt for de børn, som skal tage det store spring fra børnehave til skole.

Jeg er lærer, og jeg har set børn, som er kommet for tidligt i skole. Der er børn, som ikke kan holde på en blyant, fordi deres finmotorik ikke er godt nok udviklet. Der er børn, som slet ikke kan komme ind i fællesskabet, fordi de ikke er godt nok socialt udviklet til at gøre sig gældende. Der er børn, som langt ind i 0. klasse ikke tør give slip på mor eller far, når de skal afleveres om morgenen. Og så er der dem, som bliver urolige eller voldsomme, fordi de ikke kan overkomme skolens krav, om at sidde på deres plads og vente på deres tur. De børn, bliver typisk sendt tilbage for at starte forfra på 0. klasse, men først efter de har oplevet en lang række nederlag og følelsen af ikke at passe ind. Det kan sætte sig rigtig dybt i dem. Til gengæld har jeg til gode at opleve et barn, som har taget skade af at være den ældste i klassen. De ældste børn klarer sig i min erfaring rigtig godt.

Så kære politikere. Få lukket den her mulighed for iskold økonomitænkning, nu! I nogle kommuner kræver det endda en mentalundersøgelse af børnene, at få lov at skoleudsætte. Det kan ikke være rigtigt, at forældre skal bevise, at deres børn er tilbagestående eller særligt udfordrede for at få lov til at udsætte skolestart til barnet er fyldt seks. Det system, vi har nu, bliver i min egen kommune misbrugt til at sætte økonomi over børnenes behov. Børnene betaler den højeste pris i form af unødvendige nederlag ved en for tidlig skolestart, og økonomisk kommer det også til at koste, når børnene alligevel skal gå om eller måske endda får brug for støtte i skolen som konsekvens af en for tidlig start.

Kommentarer