Kære lokalpolitiker – husk virkeligheden bag bunkerne af bilag.

Jeg er bekymret for at vigtige lokalpolitiske beslutninger hastes igennem fjernt fra virkeligheden.

Skolernes ressourcetildeling i kommunen er i høring. 71 siders bilag med grundig gennemgang af skoleområdet og oplæg til beslutningstagerne med sammenfattende konklusioner.

Jeg har min daglige gang i skoleverdenen. Mine elever, mine kollegaer og jeg er data i deres rapporter, vi bliver målt, vejet og sammenlignet. Det er vores hverdag, der skal stemmes om, og jeg har sat mig for at læse bilagene igennem og se det med en lokalpolitikers øjne.

Jeg har tygget mig igennem dataindsamlinger, trivselsmålinger, socioøkonomiske kriterier. Det kræver mere end én kop kaffe, og der går mere end én aften med læsning, og stadigvæk har jeg en fornemmelse af kun lige at have grebet en flig af en brik i et større puslespil. Har jeg fået det hele med? Har jeg misforstået noget?  Så jeg bekymres for, hvordan lokalpolitikeren uden anden erfaring med folkeskolen end egen og børnenes skolegang må have det.

Da jeg har tygget på det yderligere nogle dage, har tankerne fjernet sig fra selve indholdet til noget mere principielt: Jeg er grundlæggende bekymret for, hvis lokalpolitikerne udelukkende træffer beslutninger baseret på data, ekspertvurderinger og generaliseringer. Det er tørre tal så langt fra min virkelighed, at jeg ofte ikke kan genkende mig selv i den. Og dog er det i allerhøjeste grad min virkelighed, beslutningen får indflydelse på.

De folkevalgte lokalpolitikere skal ikke være eksperter på skoleområdet, men skal dog træffe beslutninger på vores skolers vegne og tegne rammerne for vores hverdag. I bedste fald har vi en lokalpolitiker, der har tid, overskud og lyst til at gå ud i skoleverdenen, lytte og se. I værste fald er kendskabet til skoleverdenen lille, rapporterne hastigt læst og beslutninger truffet uden dybdegående kendskab til vores hverdag og hvilke konsekvenser, det vil have for os.

Høringsfristen for vedtagelsen af de nye økonomiske rammer for skolerne i kommunen er kort og er blot endnu en beslutning af mange, der skal drøftes og vedtages i byrådsarbejdet. Hurtigt videre. Næste sag.

Jeg har stor respekt for politikere- især lokalpolitikere, der har almindeligt arbejde ved siden af byrådsmøder, udvalgsmøder, rapporter og bilag, der skal læses.  Jeg er fuld af beundring over, at de orker det og helt frivilligt holder samfundets demokrati-hjul kørende.

Men kære lokalpolitiker: Husk at være nysgerrig på virkeligheden i bunkerne af bilag, dataindsamlinger og kvalitetsvurderinger! Kom ud på besøg!

Kommentarer