Kære Ziegler og KL, vi lærere er ikke jeres fjender

Vi er ikke i krig og folkeskolen skal ikke være en slagmark. I er vores arbejdsgiver og jeres interesse burde være at styrke folkeskolen bl.a. ved at samarbejde om at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for lærerne; så vi kan lykkes med at gøre folkeskolen til forældrenes førstevalg.
Vores OK-krav om, at vi vil have forhold som alle andre på arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. indebærer, at vores arbejde reguleres ud fra aftale frem for lov 409, månedsnorm frem for årsnorm og varsling af overarbejde, er vel egentligt et ret beskedent krav og ikke så forskelligt fra jeres krav i 2013 om at lærernes arbejdstid skule normaliseres. Det skal dog bemærkes, at arbejdstiden langtfra i dag er normaliseret. Der er bred forståelse for dette krav. Banen er kridtet op og de andre fagforeninger for offentlige ansatte står bag lærernes krav. Tonen i debatten om folkeskolen har været og er hård og meningerne mange.
Det billede som står klarest for mig er af lærere med det gule lockoutbind om armen, tæt pakket på pladsen foran Christiansborg, kæmpe for det vi tror allermest på; nemlig folkeskolen. Jeg er bekymret for at folkeskolen ikke kan holde til endnu en runde med lockout. Bekymret for at folkeskolen falder fra hinanden, fordi lærerne forlader folkeskolen og eleverne flygter over i privatskolerne. Vi står over for en overenskomstforhandling, hvor risikoen for strejke/lockout er tilstede og jeg vil gerne appellere til at I tager jeres arbejdsgiverrolle på jer, så der reelt forhandles. Hvor viljen til at være fælles om vores folkeskole er reel tilstede og ikke bare tomme ord. Folkeskolen, som vi har et fælles ansvar for, har fået slemme ridser i lakken. Vi har brug for at lærerne får en arbejdstidsaftale som giver reelle muligheder for at vi kan løfte vores undervisningsopgave og leve op til lovkravene i folkeskolereformen.
Skulle vores fælles formål ikke være at vi sammen skaber verdens bedste folkeskole?

Kommentarer