Lykkelig i skoleferierne

I sommerferien og i andre ferier kan man tit se indslag i TV-avisen om børn, der bliver løftet fagligt igennem intensive forløb på f.eks. LøkkeFondens sommerakademi. Solen skinner, og de fremstår glade, for de møder udfordringer, der er tilpasset netop dem.

Ville folkeskolen kunne løse denne opgave? Det mener jeg, at folkeskolen har gjort indtil for få år siden.

Indtil for få år siden var det mange steder almindeligt at tage elever ud og give dem eksempelvis et stavekursus i en periode. Det kunne være nogle timer om ugen, hvor en mindre gruppe elever trænede stavning. Det kunne også være læsning, matematik eller noget andet. Det var ofte ret konkrete, overskuelige opgaver i stil med Læs og forstå, som mange nok vil huske fra deres skoletid. Jeg har altid været fuld af beundring for de lærere, der har beskæftiget sig med specialundervisning; de har haft en dyb indsigt i, hvad der skulle til for at løfte elever med f.eks. læsevanskeligheder. Jeg har set børn blive løftet af at deltage i intensive forløb med træning inden for et specifikt område.

Samtidig med at skolen er blevet mere rummelig, ser man mere og mere skævt på det at tage elever ud af undervisningen for at give dem andre udfordringer. Alle skal problemformulere og perspektivere og have sammenhængsforståelse og kronologisk overblik og meget andet, som er glimrende udfordringer for en del elever, men fuldstændig uoverskueligt for andre. Det er især svært for drengene.

Hvad nu hvis man afskaffede de obligatoriske lektiecaféer for alle og i stedet genindførte specialundervisningen. Alt for mange forlader folkeskolen uden at være tilstrækkeligt klædt på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, når det kommer til de grundlæggende læse- og matematikfærdigheder. Det må kunne gøres bedre – måske endda uden at det koster mere. Tænk hvis de udfordrede elever fik lov til at opleve den sejr det er at kunne overskue og løse en opgave, som passede lige til dem. Tænk hvis børn og unge kunne opleve glæden ved at lære i hverdagen i folkeskolen og ikke kun en uge eller to i en ferie.

Kommentarer