Nyt navn til pædagogisk råd?

Hvornår har I sidst diskuteret didaktik på et møde?
Spørgsmålet lyder denne weekend, hvor jeg er sammen med 24 andre lærere fra hele landet på uddannelse. Fortællingen er, at det sjældent sker.

Alle lærere forholder sig didaktisk til deres undervisning. Men ofte alene. Når vi samles til møder, er det min erfaring, at tiden ofte fyldes ud med information, som man i bund og grund kunne have læst sig til, løsning af praktiske problemstillinger, diskussion af hvorvidt eleverne skal have lov at tage deres frokost med ud, hvem-gør-hvad i temaugen og så videre.

Didaktik er overvejelser om, hvad eleverne skal lære, og hvordan læreprocessen bedst faciliteres. Derfor ville det være virkelig relevant og inspirerende at have didaktik på dagsordenen, når vi holder møder. Ideerne strømmer bedre, når vi er flere – to hjerner tænker som bekendt bedre end en.

Jeg er overbevist om, at det vil styrke elevernes læring. Samtidig vil det give arbejdsglæde, når vi gives mulighed for at bruge tid på at udvikle det, vi brænder for: god undervisning. Arbejdsglæde kommer til udtryk ved fornyet energi, mod på opgaverne, smil, god stemning – alt sammen noget, som også kommer eleverne til gode.

Derfor er mit forslag:
1) at vi begynder at sætte didaktik på dagsordenen på de store fællesmøder.
2) det meget brugte navn “pædagogisk rådsmøde” skiftes ud med “didaktisk rådsmøde”. Der bliver alligevel ikke diskuteret pædagogik…

Kommentarer