Så kom lærerne ned fra træet

Nogle vil sige; at det da sandelig også var på tide. Andre er bekymrede for, om der ligger en løve, bjørn – eller i disse ulvetider en ulv på lur dernede på jorden. En sulten løve. Klar til at æde den tillidsfulde lærer med hud og hår.

Lærerne stemte ja. For mange er deres ja givet tøvende og ud fra analysen; Et nej nytter alligevel ingenting. Det eneste jeg opnår ved at stemme nej er; at jeg mister endnu en månedsløn. Det skete i 2013 – og at betale en månedsløn mere i 2018 virker ikke ligefrem tillokkende. Derfor har lærerne taget chancen. Måske ligger der rent faktisk ikke en løve parat til at sætte tænderne i den lærergruppe, der nu er kravlet ned fra træet. Måske er der både musik og løsning i den nedsatte kommission. Måske.

Siden 2013 er antallet af lærere, der er blevet langvarigt syge – mange af dem med stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme 4 –doblet. Den manglende arbejdstidsaftale har haft alvorlige konsekvenser, for de lærere der er blevet ramt. Vi skal nu vente 3 år mere for, måske at få en arbejdstidsaftale i 2021.

Ved du egentlig godt, hvad der venter dig, hvis du bliver langvarigt syg ? Ved du hvad livet som reformramt vil sige ? Er du stadig en af dem, der tror på, at du gennem din fagforening er sikret, hvis du bliver syg?

Det er den sulte løve, der venter dig. Du bliver spist af et beskæftigelsessystem, der ikke vil dig noget godt.

Hvis du bliver syg, risikerer du at miste dine syge dagpenge efter 22 uger. Kravet er en raskmelding efter 22 uger. Er du ikke blevet rask på den tid, er du godt og grundigt på spanden. Hvis du er heldig, får du efter 22 uger et jobafklaringsforløb på ressourceydelse. Her er ydelsen på størrelse med kontanthjælpen og uafhængig af din ægtefælles indtægt. Er du uheldig, bliver du tildelt en kontanthjælp. Den kan du få, hvis du ikke er gift og du i øvrigt har solgt alt af værdi og ikke har en formue over 10.000 kr. Det gælder også din pensionsopsparing.

Reglerne gælder uanset hvor mange år du har ydet, bidraget og gjort dit for at uddanne Danmarks børn og unge. Er du gift, eller har du stadig din pensionsopsparing står du uden indtægt.

Nu siger du måske; ”jamen jeg er jo medlem af en fagforening. Har jeg ikke ret til 2 års dagpenge?”. Jo, hvis du bliver ledig, men ikke hvis du er syg. Bliver du syg bortfalder retten til dagpenge og du overgår til jobcenteret og kontanthjælpssystemet. Du bliver et af ”jobcenterets ofre” og klient i beskæftigelsessystemet.

Sophie Løhde vil nedbringe sygefraværet blandt offentligt ansatte, men at give lærerne den arbejdstidsaftale, der vil være en værn mod langtidssygdom – det vil hun ikke. Hun sidder som løven klar under træet, til at spise de lærere, der ikke er hurtige nok til at slippe væk.

Spørgsmålet er; Hvad gør vi ved det? Hvad gør vi for, at hjælpe de kolleger, der allerede er blevet syge og de kolleger, der frem til 2021 bliver det ?

Svaret må være, at lægge et fortsat pres på, at få en arbejdstidsaftale, sætte os godt ind i jobcentersystemet – og protestere voldsomt for og med de mennesker, der i systemet bliver spist af den sultne løve.
Det tror jeg både ”ja – sigere”, ”nej – sigere” – og ”jeg vidste simpelthen ikke om jeg skulle vælge pest eller kolera – sigere” kan blive enige om.
Kampen for en arbejdstidsaftale fortsætter. Jeg håber, at lærerne udvider kampen til også at omfatte beskæftigelsessystemet – både for deres egen og deres syge kollegers skyld.

Kommentarer