Skal dine børn undervises af en uddannet lærer?

Jeg var for nylig til generalforsamling i Skanderborg-Odder lærerkreds. Her blev der nævnt mange relevante samfundsmæssige problemstillinger. Det omhandlede også virkeligheden efter lovindgrebet i 2013, hvor der kom markant flere undervisningstimer i folkeskolen.

Der kom dermed voldsomt øgede undervisningsforpligtelser, men der blev ikke ansat flere lærere til at løfte opgaven. Dette medførte arbejdspres på skolerne, da de ikke fik de fornødne ressourcer. Dette har blandt andet resulteret i, at understøttende undervisning (UUV) bliver varetaget af uddannede pædagoger.

UUV skal understøtte den faglige undervisning og styrke eleverne personligt. Når den faglige undervisning skal understøttes i UUV og varetages af andre en læreren, er det svært at leve op til formålet med UUV. Udover UUV ses det mere og mere, at pædagogerne varetager selvstændig undervisning i mange af skolens fag.

Alene i Skanderborg Kommune betyder det, at pædagogerne varetager undervisning svarende til cirka 24 lærerstillinger. I de nuværende debatter om markant lærermangel, ser vi i Skanderborg Kommune at dette også løses på en uhensigtsmæssig måde. I folkeskolen er hver femte, der underviser i skolen, ikke læreruddannet eller pædagoguddannet.

Hver tiende har højest fuldført en ungdomsuddannelse. I nogle kommuner er hver fjerde ikke læreruddannet. Dette betyder at påstanden om stigende fagligt niveau i undervisning i folkeskolen falder totalt til jorden.

Jeg stod og snakkede med en kollega, som er pædagoguddannet, og som havde prøvet at varetage matematikundervisning i 3. klasse. Han beskrev, hvordan han som professionel pædagog pludselig havde stået og være i en situation, som han ikke følte han havde forudsætningerne og kompetencerne til. Han er en dygtig pædagog og støtter og underviser fint en enkelt elev i undervisningen.

Jeg ønsker, at man i Skanderborg Kommune får øjnene op for denne problematik samt den markante lærermangel i folkeskolerne i Skanderborg.

Hvordan får vi undervisningen tilbage til lærerne? hvordan skabes attraktive arbejdspladser, så Skanderborg Kommune kan komme ud af problematikken med lærermangel samt ud af de konsekvenser, det får for elevernes skolegang i den danske folkeskole. Forældrene i Skanderborg Kommune skal tilvælge folkeskolen, da det skal være det attraktive valg for deres børn.

 

https://stiften.dk/laeserbrev/LaeserbrevSkal-dine-boern-undervises-af-en-uddannet-laerer/artikel/506386

Kommentarer