Skal eleverne undervises i mental robusthed?

Eksamenstiden nærmer sig – man mærker det i afgangsklasserne, nervøsiteten stiger eleverne ændre adfærd. Flere elever kræver en ekstra elevsamtale. Vi har en plenumsnak i klassen, hvor Sofie siger: ”Mine forældre forventer bare så meget, bare jeg kunne få lov at være mig selv” og fortsætter ”Jeg bliver jo ikke en bedre person af at få 7 eller 10, jeg skal nok komme videre”. Sidste år brød en elev sammen da han ”kun” fik 10 til en prøve ”Censor er bare så hård!” lød det fra ham efter prøven. Dette eksamens- og karakterræs er bare en af de mange udfordringer ungdommen i dag står overfor. Udfordringerne i skolen er dog ikke det eneste, samfundets tendenser er, at der bliver flere og flere krav, hvor de unge bliver maksimalt udfordret.

Sidste nye er at eleverne, ifølge stresspanelet, skal til at undervises i mestring og mental robusthed i skolen. Men skal de det? Ville det ikke være bedre at ændre årsagerne til hvorfor de bliver stressede? Ingen tvivl om at det ville være det bedste, det er dog en proces der skal startes og ændres derfor ikke bare, men kræver en længere tidshorisont. Til gengæld vil man kunne hjælpe mange unge ved at symptom behandle, altså lærer dem hvordan de navigere i et komplekst samfund og lærer at mestre modgang.

I øjeblikket kører 3 skoler i Danmark, Langebjergskolen, Lynge Skole og Langeskov Skole det såkaldte Upright projekt. Projektet kører fra januar 2018 og frem til december 2021, her undervise eleverne netop i mestring og mental robusthed. De fire fokusområder er Mindfulness, Coping, Mestring og Socialmotionelle kompetencer. Lærerne har været på kursus og blevet udstyret med materialer til undervisningen. Eleverne undervises en time om ugen. Klasselæreren i 8. a – Anne, er selv uddannet mental coach og har flere gange undervist Kerteminde kommunes lærer i mental robusthed. Den ene uge arbejder klassen med konflikthåndtering under emnet ”coping”. Et opslag i klassen lyder blandt andet ”Det er ikke konflikten, som skaber problemet, men måden den bliver løst på”. Hvert emne afsluttes med mindfulness øvelser.

Ingen tvivl om at eleverne får større selvtillid, bedre mental sundhed og lærer at takle konflikter mere hensigtsmæssigt, når de har været igennem forløbet. Ting de vil kunne bruge både i skolen og i deres privatliv, både nu og i fremtiden. Men hvis vi skulle kigge lidt på årsagerne, kunne man jo starte med at lave ændringer i folkeskolen. Man kunne se lidt på strukturen omkring afgangsprøverne. Man skulle måske helt afskaffe prøverne? Dette kører jo som forsøg på flere skoler rundt i landet allerede, herunder også gymnasier. I stedet for karakter kunne man gå over til mere formativ feedback. Her ville det så også være nærliggende at kigge på lærernes arbejdstid, hvor øget forberedelsestid, ville give lærerne tid til at give bedre formative feedback, hvor den enkelte elev ville være i centrum. Lad os starte processen – jeg er klar – er du?

Kommentarer